top of page

TIEDOLLA JOHTAMINEN MENESTYSTEKIJÄNÄ – RETHINK, REFORMULATE JA REPRACTICE

Päivitetty: 11. toukok. 2023

Nykyinen uuden talouden maailma on erilainen kuin entinen vanhan talouden savupiipputeollisuuden toimintaympäristö. Aineettomat tuotannontekijät – osaaminen, tieto, ihmiset, brändit ja patentit – ovat korvanneet monilla liiketoiminnan ja julkisen sektorin alueilla aineelliset tuotannontekijät – koneet, rakennukset ja raskaan infrastruktuurin. Digitaalinen teknologia on tunkeutunut kaikkialle liiketoimintaan ja julkiseen palvelutoimintaan. Tuotantolähtöisestä In-Out – ajattelusta on siirrytty asiakaslähtöiseen Out-In – liiketoimintamallien maailmaan. Johtamisosaaminen, hyvä johtaja ja johtajuus ovat aitoja strategisia menestystekijöitä monille yrityksille ja julkisille organisaatioille. Asiakkaat ratkaisevat yrityksen ja julkisen sektorin organisaation menestyksen. Customer Insight ja CRM, asiakasymmärrys tiedon avulla, on uuden talouden maailmassa menestyksen yksi peruskivi. Asiakkaat erilaistuvat ja heidän asiakaskäyttäytymistään on ymmärrettävä, siihen voidaan vaikuttaa ja sitä on kyettävä ennakoimaan. Samaan aikaan on oltava tuotannollisesti ja toiminnallisesti tehokas. Lean, SCM, ERP ja Smart Factory. Miten on näiden asioiden laita meidän organisaatiossa?

Tiedosta, sen tuottamisesta, analysoinnista ja hyödyntämisestä, on tullut avaintekijäin menestykselliseen päätöksentekoon ja johtamiseen. Jos haluat onnistua, investoi tiedon tuottamiseen, analysointiin ja hyödyntämiseen päätöksenteossa. Tämä voisi olla hyvä digiajan huoneentaulu johtajien ja esimiesten seinillä. Yritysten ja julkisten organisaatioiden menestyserot selittyvät yhä enemmän sillä, kyetäänkö näitä organisaatioita johtamaan toimintaa palvelevan tiedon avulla.


Rethink!

Johdon on hyvä välillä pysähtyä arvioimaan nykyistä toimintatapaa, strategiaa ja sen käytännön sovellutuksia. On myös arvioitava, missä tilassa on tiedolla johtaminen organisaatiossa. Mitkä asiat ovat kunnossa ja missä on kehittämisen tarvetta. Vanhat toimintatavat ja informaatiojärjestelmien tiedon tuottaminen ja käyttäminen päätöksenteossa on hyvä kyseenalaistaa. Tarvitaan ennakkoluulotonta ajattelua ja vertailua alan parhaimpiin tiedolla johtamisen käytäntöihin. Itsearviointi on osa hyvää johtamista. Myös tiedolla johtamisen alueella.

Reformulate!

Oman tiedolla johtamisen arvioinnin seurauksena syntyy linjauksia tiedolla johtamisen uudelleen suuntaamisesta ja kehittämisestä johtamisen tueksi. Tiedolla johtamisen strategiset linjaukset ja niiden käytäntöön vienti syntyy täällä. Ensin on kuitenkin suoritettava tiedolla johtamisen Rethinkingin. Johdon on investoitava siihen omaa työaikaansa. Se on useimmiten erinomainen investointi, vaikka yritysjohdon työpöydillä kone-, laite- ja rakennusinvestoinnit konkreettisimpina, ja myös jo aiemmin koettuina, näyttävät yhä olevan investointibudjeteissa valtavirtaa. Kuitenkin se, että innovatiivisten liiketoimintamallien ja niihin liittyvän tiedolla johtamisen merkityksen kasvu muodostuu aidoksi kilpailuetutekijäksi, tulee korostamaan johtamista hyödyntäviä investointeja tietojärjestelmiin, analytiikkaan ja uudenlaisiin johdon raportteihin menneisyydestä tulevaisuusorientaatioon, kuvauksista analyyseihin ja kirjanpidon yksinkertaisista taloustiedoista strategisen johtamisen raportteihin.

Henkilökuntaa on myös koulutettava hyödyntämään tiedolla johtamista omissa toiminnoissaan. Itse asiassa kyvykkyys rakentaa ja hyödyntää tiedolla johtamista voi olla yritykselle kilpailuetua tuottava tekijä yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa.


Repractice!

Hyvät tietojärjestelmät ja niiden mahdollistama tiedon tuottaminen ja hyödyntäminen päätöksenteossa edellyttävät, että yrityksen johdolla ja koko henkilöstöllä on selkeä käsitys siitä, miten kukin omassa tehtävässään hyödyntää tiedolla johtamista. Hyvin toimiva johtamisjärjestelmä - selkeät päätöksentekoelimet ja niiden tehtävät, henkilöiden omat tehtäväalueet, johtamisen tietojärjestelmät ja kehittymistä sekä kasvua tukeva yrityskulttuuri ovat viime kädessä niitä tekijöitä, joilla tiedolla johtaminen viedään osaksi arkitoimintoja. Tiedolla johtamisen menestyksellisyys mitataan onnistumisessa asiakasrajapinnassa.

Eräs vanha liikkeenjohdollinen neuvo, joka sopii hyvin myös uuden talouden digimaailmaan, on se, että yrityksen tai julkisen organisaation menestys rakentuu strategisen kyvykkyyden, operatiivisen tehokkuuden ja ihmisten mukaan saamisen varaan toimintoja uudistettaessa ja kehitettäessä. Tämä pitää paikkansa myös tiedolla johtamista kehitettäessä. On oltava strategista ymmärrystä, pitää pystyä aikaansaamaan tiedolla johtamisella operatiivista tehokkuutta ja koko organisaatio on saatava mukaan ymmärtämään tiedolla johtamisen tärkeys menestymisen kannalta.

Investoi tiedolla johtamiseen! Se on hyvä investointi ja menestymisen vahva peruskivi!

16 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page