top of page

Usein Kysytyt Kysymykset

Jos kysymystäsi ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä.

Mitä tarkoittaa tiedolla johtaminen?

Tiedolla johtaminen tarkoittaa päätöksentekoa, joka perustuu ajantasaiseen, oikeaan ja laadukkaaseen tietoon. Kun puhutaan tiedolla johtamisen suppeasta merkityksestä, päätöksenteko perustuu hajanaisiin tai vanhoihin tietoihin, esimerkiksi edellisen kuukauden raportteihin. Laajemmassa merkityksessä tiedolla johtaminen tarkoittaa strategista johtamis- ja toimintamallia, jossa tietoa kerätään, jalostetaan ja hyödynnetään systemaattisesti. Päätöksenteko pohjautuu ajantasaiseen analysoituun tietoon ja dataan kaikissa organisaation yksiköissä ja tasoissa. Systemaattista tiedolla johtamista tuetaan prosesseilla, joissa tietoa kootaan ja jalostetaan automaattisin ratkaisuin päätöksentekoa varten.

 

Kenelle tiedolla johtaminen on tarkoitettu?

Kaikki organisaatiot voivat johtaa toimintaansa tiedolla johtamisen keinoin. Tiedolla johtaminen sopii erilaisille yrityksille ja julkishallinnon organisaatioille koosta ja toimialasta riippumatta. Ainoa edellytys on, että toiminnasta kertyy mitattavissa olevaa dataa.

 

Voinko kokeilla tiedolla johtamista?

Tiedolla johtamisen edellytyksenä on laadukas data. Kun sinulla on tällaista dataa eri lähteistä, voit kokeilla tiedolla johtamista. Voit analysoida dataa ja tehdä arvokkaita löydöksiä ja muuttaa toimintaasi näiden perusteelle. Voit myös kutsua asiantuntijamme analysoimaan dataasi ja suositukset toimeenpanoon. Näin pääset kokeilemaan käytännön tasolla millaisia hyötyjä tiedolla johtaminen tuo sinun liiketoimintaasi.

Miten voin aloittaa tiedolla johtamisen?

Selvitä alussa millaista dataa ja mistä yritykselle kertyy, mitkä asiat ovat oleellisia toiminnassanne, millaiset tavoitteet teillä on tiedolla johtamiseen ja sen hyötyihin liittyen. Kun nykytilanne ja tavoite on selvillä, voidaan aloittaa käytännön toimet ja systemaattinen tiedolla johtaminen. Voimme auttaa teitä koko prosessin ajan alkuaskeleista analyyseihin ja tiedolla johtamisen kulttuurin jalkauttamiseen saakka.

 

Miten tuotteenne toimii? Miten voin tietää mikä on paras valinta organisaatiolleni?

KnowUr.Biz™ tuoteperheen ominaisuudet muodostavat tiedolla johtamisen kokonaisuuden, laajimmillaan tuotteemme on ns. avaimet käteen -ratkaisu. Tiedolla johtamisen kulttuurin luominen on kuitenkin prosessi, ja voimme tarjota palveluitamme sen eri vaiheisiin. Olemme apuna ensimmäisissä askeleissa tai hoidamme teknisen puolen kuntoon taikka autamme löydösten analysoinnissa ja hyödyntämisessä. KnowUr.Biz™ ratkaisee tiedolla johtamisen polun erivaiheissa ilmeneviä ongelmia ja solmuja.

 

Edellyttäkö palveluidenne käyttöönotto laajaa IT-projektia?

KUB Soft -ohjelmiston käyttöönotto ei edellytä pitkää, monimutkaista ja raskasta IT-projektia. Ohjelmisto on valmis, siihen liitetään käytössänne jo olevia datalähteitä API-rajapintojen kautta, lisätään mahdolliset ulkoiset datanlähteet ja muokataan ohjelmistoa vastaamaan tarpeitanne. KUB Soft -ohjelmiston käyttöönottoon menee tyypillisesti aikaa vain muutamasta viikosta pariin kuukauteen.

 

Miten saan ratkaisunne käyttööni?

Ihan ensimmäiseksi varaa keskusteluaika asiantuntijamme kanssa. Yritysten toiminta vaihtelee suuresti jopa samalla toimialalla, jolloin tiedolla johtamisen tarpeet ovat erilaisia. Oikeat ratkaisut löytyvät, kun tiedämme tavoitteesi ja tarpeesi.

 

Onko palvelunne kalliita?

Väitämme, että saamasi hyödyt ovat euromääräisesti mitattuna moninkertaiset palveluidemme hintaan verrattuna. Palvelun hinta määräytyy monen tekijän summana, kokonaishintaan vaikuttaa datalähteiden määrä sekä mahdolliset ulkoiset datalähteet.

 

Käsittelettekö pääsääntöisesti yhden yrityksen dataa? Vai tarjoatteko lukuisten eri toimijoiden ja lukuisten eri muotoisten datojen yhdistämiseen ratkaisua?

Alustalla voidaan käsitellä niin monen eri yrityksen ja/tai liiketoiminna dataa kuin on tarve. KnowUr.Biz alusta kokoaa datalähteitä, harmonisoi ja yhdistää haluttuja näkymiä niiden perusteella. Näkymiä voidaan rajoittaa eri käyttäjäryhmille koskemaan vain tiettyjä tasoja tai summia.

bottom of page