top of page

Mitä tiedolla johtaminen tarkoittaa

Tiedolla johtaminen on systemaattinen ja jatkuva toimintatapa kerätä dataa yrityksen omasta toiminnasta ja siihen vaikuttavista ulkoisista seikoista. Tietoa muokataan siten, että sitä voidaan analysoida ja tehdä päätöksiä sen perusteella. Käytännössä tämä tarkoittaa, että käytettävissä on oikea ja oleellinen tieto, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja oikeilla henkilöillä.

 

Miksi aloittaa tiedolla johtaminen?

Lyhyesti, sitä saa mitä mittaa! Vain sitä, minkä tiedät, voit muuttaa tavoitteellisesti haluttuun suuntaan. Kun organisaation toimintatapa perustuu tiedolla johtamiseen, se tietää mitä tekee, miksi ja mitä siitä seuraa. Päätökset perustuvat oikeaan ja oikea-aikaiseen tietoon. Tiedolla johtaja tietää esimerkiksi pitääkö lipun hintaa laskea kannattavuuden lisäämiseksi, miten muuttuvat olosuhteet vaikuttavat asiakaskäyttäytymiseen jne. Kun päätösten pohjana on analysoitu tieto, voidaan tehtyjen muutosten seuraukset (tulos, määrä) todeta nopeasti ja jatkaa muutoksia optimaalisen tuloksen saamiseksi. Tiedolla johtaminen perustuu jatkuvaan mittaamiseen, minkä vuoksi pienimmänkin muutoksen vaikutukset kokonaisuuteen havainnoidaan välittömästi.

 

Mitä konkreettista hyötyä tiedolla johtamisesta on?

Tiedolla johtamisen toimintatapa on systemaattinen ja jatkuva. Hyötyjä syntyy, kun datasta saatava tieto viedään toiminnan tasolle saakka. Kokosimme tähän listauksen yleisimmistä hyödyistä, joita tiedolla johtamisella voidaan saavuttaa:

 • Parempi kannattavuus

  • kustannustehokkuus

  • säästöt

  • myynnin kasvu

 • Reagointikyvyn lisääntyminen

  • älykkäiden ennusteiden hyödyntäminen

  • kriisien ennakointi; "tulipalon paikan ja koon havaitseminen"

  • proaktiivinen toiminta muuttuvissa olosuhteissa

 • Kilpailuetu

  • palveluiden ja tuotteiden kehittyminen

  • organisaation sisäisen toiminnan kehittyminen

 • Liiketoiminnan laajeneminen

  • tuotekehitys ja uudet tuotteet

  • uusia liiketoiminta-alueita ja uusia asiakkaita 

 • Henkilöstön tyytyväisyys

  • kokonaisuuden hallinta

  • päätöksenteon ja toiminnan läpinäkyvyys

  • oman työn vaikuttavuuden lisääntyminen

  • henkilöstön kehittyminen

 

 

Mihin hyödyt perustuvat?

 

Tiedolla johtaessa on toiminnalle asetettu strategiaan perustuvat tavoitteet ja seurattavat mittarit. Ajantasainen tieto mahdollistaa reaaliaikaisen seurannan ja oikeat toimenpiteet oikeaan aikaan.

Yrityksen toiminnasta syntyy valtava määrä tietoa. Sitä tallennetaan eri paikkoihin; henkilöiden omille koneille, erilaisiin ohjelmiin, tietokantoihin ja pilveen. Tiedolla johtamisessa kaikki tarvittava tieto tulee olla käytössä koko ajan. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että saat kaiken sellaisen tiedon helposti käytettäväksi, millä on merkitystä käsillä olevan ongelman tai päätöksenteon kannalta, on se sitten pienempi tai isompi asia tai kokonaisuus. Näin päätöksesi on parempia, paremmin ajoitettuja ja paremmin tuottavia, kuin mutuun, arvaukseen tai hihavakioon perustuvat.

KnowUr.Biz™ -tiedolla johtamisen alusta apunasi

 

Olemme kehittäneet tiedolla johtamisen alustan, jonne ajetaan dataa oleellisista lähteistä. Yrityksen kaikki data voidaan ohjata samaan paikkaan rajapintojen kautta, jolloin tuttuja ohjelmia ja järjestelmiä voidaan käyttää normaaliin tapaan, mutta kertyvä tieto siirtyy alustaan jatkokäsittelyä varten. Alustalla data käsitellään, yhdistellään ja analysoidaan. Niistä muodostetaan selkeitä dashboard -näkymiä, joista on helppo hahmottaa kokonaisuus, kehitys ja poikkeamat. Kustakin näkymästä voidaan porautua tutkimaan tarkemmin taustalla olevaa dataa.

Tiedolla johtamisen kulmakiviä ovat oikea tieto, paikka, aika ja henkilö; alustalle voidaan muodostaa erilaisiin tarpeisiin, vastuualueisiin ja organisaatiotasoon perustuvia näkymiä. Näin taataan kullekin pääsy omaan työhön liittyvään tietoon, ja samalla vältytään liialta tietotulvalta.

 

Alusta ei ole rajattu tiettyihin toimialoihin tai datalähteisiin, vaan sinne tuodaan kunkin yrityksen toiminnan kannalta oleellinen data.

Jos mietit, miten te voisitte hyödyntää tietoa paremmin ja systemaattisemmin, varaa Teams -tapaaminen. Miksi et aloittaisi jo tänään?

Tutustu asiakkaidemme kertomaan täällä

 

 

Yhteistyökumppaneitamme

Integroidut datalähteet

20240326_totaaloverzicht intergraties_Nederland.png
bottom of page