top of page

Tiedolla johtaminen uimahalleissa

Tieto on tärkeä resurssi

Urheilupaikkojen hallinnan hiljaista tietoa, kuten sään vaikutusta kävijämäärään, voidaan tutkia tarkastelemalla lähemmin tapahtumapaikkojen pääsynvalvontalaitteiden tietoja ja kassatietoja yhdistettynä säätietoihin. Analytiikka on tärkeä osa hankintoja ja investointeja, mutta analytiikka voi tukea myös päivittäistä muutoksenhallintaa, suorituskyvyn hallintaa ja henkilöstöhallintaa. Analytiikkatoiminnan tavoitteena on kerätä ja yhdistää tietoja mahdollisimman tehokkaasti ja tarkasti, kun taas johto keskittyy analyysien tekemiseen ja tiedon hyödyntämiseen organisaation johtamisessa. Raportoinnin automatisointi ja koneen tekemät ennusteet säästävät huomattavasti aikaa.


Strategia ja suunnittelu

Millaisia ​​tavoitteita uimahallin toiminnalle on? Millainen tieto auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme? Tietojen analysointi ja tietojen näyttäminen analytiikkaohjemiston kojetaululla voi auttaa kehittämään yritystä ja mittaamaan tuloksia tehokkaasti.


Asiakkaiden tunteminen ja asiakaslähtöisyys

Asiakkaiden tuntemus on välttämätöntä palvellessa eri ikäryhmiä ja erityistarpeita omaavia ihmisiä. Uimahallin kulunvalvontalaitteiden tietojen analysointi luokittelee käyttäjäryhmät ja mieltymykset, mikä on hyvä materiaali palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Aukioloajat ovat tärkeitä asiakkaille tietyn palvelutason ylläpitämiseksi ja palveluntarjoajalle tietyn kustannusrakenteen ylläpitämiseksi. Analytiikka tarjoaa hyödyllistä tietoa kaikkien tarpeiden täyttämiseksi.


Viestintä ja markkinointi

Asiakkaiden ja heidän tarpeidensa tunteminen auttaa kohdistamaan viestintääsi ja markkinointisi tietyille ihmisryhmille heille sopivalla tavalla. Joskus uimahallit kilpailevat lajin valinnasta muiden aktiviteettien tai muiden tapahtumapaikkojen kanssa. Siksi on välttämätöntä tietää urheilupaikan profiili ja pystyä tarjoamaan sellainen palvelukokemus, jota kävijät etsivät. Vierailijamäärää voidaan lisätä tietopohjaisella palvelusuunnittelulla ja datavetoisella markkinoinnilla kohdistamalla ihanteellisiin asiakkaisiin. Ruuhka-aikaan voidaan puuttua uudistamalla lippuja ja houkuttamalla yleisöä käyttämään toista aikataulua, yleensä alentamalla lipun hintaa hiljaisina aikoina. Lisätyllä viestinnällä ja markkinoinnilla on vaikutusta myös liikevaihtoon.


Hyvin toimiva kokonaisuus muodostaa merkityksellisen kokemuksen

Uimahalleissa on erilaisia ​​vastuita, tehtäviä ja velvollisuuksia, joiden kaikkien on palveltava yhtenäistä tavoitetta: miellyttävä asiakaskokemus uimareille! Hyvä viestintä ja yhteistyö vaativat jatkuvia ponnisteluja johtajilta ja esimiehiltä sekä kaikilta tapahtumapaikassa työskenteleviltä ammattilaisilta. Tietojohtaminen on hyödyllinen työkalu organisaation kehittämisessä ja palveluiden hallinnassa. Avoimesti jaettu tieto motivoi työskentelemään yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja lisää henkilöstön innovatiivisuutta. Tarkat tiedot, jotka jaetaan avoimesti organisaation sisällä, voivat myös lisätä henkilöstön ja johdon jäsenten hyvinvointia.


15 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page