top of page

Päätöksenteko datan pohjalta. Miten voin aloittaa tiedolla johtamisen?

Päivitetty: 28. maalisk.

Mitä tiedolla johtaminen on?

Yrityksen toiminnasta syntyy tietoa, lukuisista kanavista joka päivä ja sitä on valtavat määrät. Kertyneestä tiedosta muodostetaan erilaisia raportteja, esim. myynnistä ja hankinnoista. Toimintaa pyritään ennakoimaan kertyneeseen dataan perustuen, muodostamalla ennusteita, tekemällä budjetteja ja toimintasuunnitelmia. Vaikka tietoa on ja sitä käytetään, ei tämä kuitenkaan ole sitä, mitä tiedolla johtamisella tarkoitetaan.

Menestyvät yritykset osaavat käsitellä ja hyödyntää tietoa

Tiedolla johtaminen on enemmän kuin perusraportteihin perustuvaa päätöksentekoa. Tiedolla johtamisella tarkoitetaan johtamis- ja toimintamallia, jossa päätökset perustuvat analysoituun ja tutkittuun tietoon. Oleellista on, että tietoa ei vain kerätä ja analysoida, vaan tietoa hyödynnetään systemaattisesti organisaation päivittäisessä päätöksenteossa. Tiedon on oltava helposti saatavilla ja oikeaan aikaan oikeassa paikassa, oikealla henkilöllä.

Analysoidun datan ansiosta päätösten pohjana on ne tekijät, jotka vaikuttavat kulloiseenkin tilanteeseen. Tällöin päätökset ei pohjaudu arvailuun, mutuun tai epäoleellisiin seikkoihin. Menestyneet tiedolla johtajat luovat analysoituun dataan perustuvaa lisäarvoa liiketoiminnalleen, asiakkaille ja työntekijöille.
Miten pääsen alkuun

Tiedolla johtamisen mallit on jokaisella yrityksellä erilaiset, mutta perustuu samoihin lähtökohtiin: nykytila-analyysiin, ratkaistaviin ongelmiin ja tavoitteiden määrittelyyn.


Nykytila-analyysi Ihan alussa kannattaa muodostaa kokonaiskuva yritykseen kertyvästä tiedosta; sitä syntyy omasta toiminnasta, asiakkaiden ja sidosryhmien toiminnasta. Tietoa tallentuu tai tallennetaan erilaisiin järjestelmiin, CRM, kassa, ERP jne. Tee listaus käytössänne olevista järjestelmistä, mittarista ja antureista sekä lomakkeista ja raporteista, joita käytätte.


Ongelman määrittely Listauksen jälkeen määrittele ongelmat, eli asiat, jotka haluaisit ratkaista tiedolla johtamisen keinoin. Ongelma voi olla esimerkiksi se, että asiakaspalvelu ruuhkautuu eikä tarkalleen tiedetä mihin aika kuluu. Tai esimerkiksi uimahallissa kävijämäärä korreloi veden puhdistamisen tarpeeseen. Vilkkaana päivänä tulee vedestä likaisempaa ja pienemmällä kävijämäärällä vesi pysyy puhtaampana. Silti vettä pudistetaan aina samaa vauhtia, oli se tarpeen tai ei.


Tavoitteet Kun sinulla on tiedossa ongelmat, joihin haluat ratkaisua, mieti näille selkeät tavoitteet. Eli miten tilanteen tulee muuttua ja miten seuraat sitä. Tavoitteiden tulee olla mitattavat. Esimerkiksi mittarina voi olla asiakaspalvelupuheluiden nopeutuminen (min/puhelu) tai veden puhdistamiseen kulutetun energiamäärän pienentäminen.

Pelkästään yrityksen datasta muodostettu kokonaiskuva, ongelmien määrittely ja mitattavien tavoitteiden asettaminen auttaa kehittämään ja parantamaan tilannetta. Tiedolla johtaminen edellyttää kuitenkin systemaattisuutta ja tiedon analysointia.


Tekninen toteutus Isojen datamäärien käsittely ja analysointi vaatii ”konevoimaa”, eli jonkinlaista teknistä ratkaisua tämän automatisoimiseksi. Parhaimmat ratkaisut keräävät tarvitsemansa tiedon automaattisesti käytössänne olevista järjestelmistä ja vapauttaa henkilöstön aikaa erilaisten raporttien ja ennusteiden laadinnasta. Ohjelma jauhaa sinne tulevan datan, analysoi ja visualisoi sen. Ajantasainen selkeästi ymmärrettävä graafinen esitys on tehokas väline kaikessa päätöksenteossa.
Jalkauttaminen ja kehittyminen Tiedolla johtaminen ei ole vain datan keräämistä ja analysoimista, se on tiedon aktiivista hyödyntämistä ja toiminnan kehittämistä, se on koko organisaation läpäisevä toimintatapa. Kun uusi tapa on sisäistetty ja muodostunut osaksi päivittäistä tekemistä, voidaan tietoa hyödyntää tehokkaasti ja tuottavasti.


Huom! Tiedolla johtaminen on myös jatkuvaa datan laadun ja oikeellisuuden tarkastelua, osa tiedosta voi muuttua jossain vaiheessa tarpeettomaksi tai epäolennaiseksi, myös lisädataa voidaan hankkia organisaation ulkopuolelta lisäämään päätöksenteon tehokkuutta.

Tiedolla johtamisen kumppani

Toinen tapa aloittaa tiedolla johtaminen on ottaa mukaan kumppani, joka auttaa tunnistamaan ongelmakohtia sekä tarjoaa ratkaisuja, joilla tavoitteisiinne päästään. Me voimme auttaa koko prosessin läpiviemisessä nykytila-analyysista uuden tiedolla johtamisen toimintamallin jalkauttamiseen. Tai voimme olla mukana vain siinä osassa prosessia, mihin kaipaatte ulkopuolista apua.

Tiedolla johtamisen ensimmäisellä askeleella apunasi on KUB Map -palvelu, jonka avulla selvitetään tämän hetkinen tilanne, ongelmat ja tavoitteet: KUB Map -prosessin läpikäytyäsi sinulla on kädessäsi selkeä tiedolla johtamisen tiekartta, ja tiedät mikä juuri sinulle oikea tapa tiedolla johtamiseen.

Pirauta, jos haluat kuulla enemmän!

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Commentaires


bottom of page