top of page

Blogisarja tiedolla johtamisen maailmasta (1/5); Tehokkuus ja tuottavuus

Päivitetty: 11. huhtik.

Tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen tiedolla johtamisen avulla


Tiedolla johtaminen on noussut yhdeksi keskeiseksi tekijäksi muun muassa liikuntapaikkojen ja kiinteistöjen hallinnassa. Tämä johtuu siitä, että data tarjoaa arvokkaita oivalluksia, jotka auttavat optimoimaan resursseja, parantamaan palveluita ja vähentämään kustannuksia. Tässä blogisarjan ensimmäisessä kirjoituksessa käsittelemme, kuinka tiedolla johtaminen voi auttaa parantamaan tehokkuutta ja tuottavuutta näissä ympäristöissä.

 

Resurssien optimointi


Yksi suurimmista haasteista liikuntapaikkojen ja kiinteistöjen hallinnassa on resurssien tehokas käyttö. Tiedolla johtaminen auttaa tunnistamaan käyttömallit ja ennustamaan tulevaa kysyntää, mahdollistaen näin resurssien kuten tilojen, laitteiden ja henkilöstön optimoinnin. Esimerkiksi lämpökarttojen ja kävijämäärien tai -profiilien analysointi voi paljastaa, mitkä alueet ovat ylikuormitettuja ja missä resursseja voidaan vähentää tai uudelleen kohdentaa.

Käytännössä tämä voisi konkreettisena esimerkkinä tarkoittaa vaikka tarkan asiakasprofiilin näkemistä ja perustuen faktaan, nostaa hiljaiset hetket näkyviksi. Näiden osalta voidaan miettiä onko esimerkiksi ennen hiljaista aikaa sellaisia palveluita, joilla on kovaa kysyntää, jolloin tätä painetta voitaisiin helpottaa tarjoamalla samaa palvelua toiseen kertaan hiljaisena ajankohtana. Tai mikäli hiljaisempi ajankohta ajoittuu lähelle nykyistä sulkemisajankohtaa, voitaisiin pohtia aukioloaikojen kokonaisuutta.

 

Energiankulutuksen vähentäminen


Kiinteistöjen energiankulutus on merkittävä kustannustekijä ja ympäristövaikutuksen lähde. Tiedon avulla voidaan tunnistaa tehottomat järjestelmät ja prosessit, jotka kuluttavat tarpeetonta energiaa. Esimerkiksi älykkäiden järjestelmien avulla voidaan säätää valaistusta ja lämmitystä reaaliajassa käyttöasteen mukaan, mikä vähentää tarpeetonta energiankulutusta ja säästää kustannuksia.
Myös ilman lisäinvestointeja voidaan saavuttaa säästöjä huomioimalla käyttöajat, vaikkapa ilmastoinnin asetuksissa. Mikäli analyysin perusteella nähdään ajankohtia, jolloin voidaan esimerkiksi ilmanvaihdon nopeuttaa pudottaa ns. täysistä pienemmälle (ja en missään nimessä väitä, että ilmanvaihto voitaisiin sammuttaa), säästyy energiaa. Monissa isoissa kiinteistöissä myös ilmanvaihtokoneet ovat melkoisen järeitä ja näinollen säästöistä voi syntyä merkittäviä ajan suhteen.

 

Päätöksenteon tukeminen


Tiedolla johtaminen tarjoaa objektiivisen perustan päätöksenteolle. Sen sijaan, että päätökset tehtäisiin perinteisen kokemuksen, vaiston tai mutun varassa, data mahdollistaa perusteltujen ja mitattavien päätösten tekemisen. Tämä pätee erityisesti investointipäätöksiin, kuten uusien tilojen rakentamiseen tai vanhojen peruskorjauksiin. Data-analytiikan avulla voidaan ennustaa kysynnän kehitystä ja varmistaa, että investoinnit kohdentuvat oikein.

Peruskorjaustapauksessa konkreettisena hyötynä voi nousta tunnistettujen asiakas- ja käyttöprofiilien analysoinnista saatu tieto, milloin ja ketkä tiloja käyttävät eli käyttöasteet eri tapauksissa. Saadun tiedon avulla voidaan vaikkapa yhdistää eri ryhmien toimintaa yhteen ja samaan tilaan ja näin säästää vaikka rakennuskustannuksista. Loppujen lopuksi rakentamaton neliö on se halvin neliö.

 

Käyttäjäkokemuksen parantaminen


Tiedonkeruu ei rajoitu vain laitteisiin ja tiloihin; se kattaa myös asiakastiedon. Tämän tiedon analysointi voi auttaa ymmärtämään asiakkaiden käyttäytymistä ja mieltymyksiä, mikä mahdollistaa palveluiden personoinnin ja käyttökokemuksen parantamisen. Esimerkiksi, jos data osoittaa tiettyjen ryhmäliikuntatuntien suosion kasvavan, voidaan lisätä kyseisten tuntien tarjontaa.

Kun dataa kertyy asiakaskäyttäytymisestä, voidaan sen avulla myös helpottaa eri palveluiden hankkimista, esimerkiksi tuotteistamalla palveluita maksutapojen tai hankintakanavien kautta. Näilläkin muutoksilla voidaan joidenkin tuotteiden ja palveluiden myyntiä kasvattaa useita kymmeniä prosentteja.
 

Tiedolla johtamisen tehokkuus ja tuottavuus ei siis ole vain trendisanoja; ne ovat välttämättömyys nykyaikaisessa liiketoiminnan, esimerkiksi liikuntapaikkojen ja kiinteistöjen, hallinnassa. Sen avulla voidaan tehdä fiksumpia päätöksiä, jotka johtavat tehokkuuden ja tuottavuuden merkittävään parantamiseen. Tärkeintä on, että tiedon keräämisen ja analysoinnin tulee olla jatkuvaa ja systemaattista, jotta voidaan pysyä ajan tasalla ja reagoida nopeasti muuttuviin olosuhteisiin. Näin ollen, tulevaisuuden liiketoiminnan menestys riippuu yhä enemmän siitä, kuinka hyvin ne pystyvät hyödyntämään tiedolla johtamisen tarjoamia mahdollisuuksia.Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page