top of page

KnowUr.Biz: Tiedon hyödyntäminen Helsingin liikuntapalveluiden kehittämisessä -vieraskynä

KnowUr.Bizin tiedolla johtamisen järjestelmä otettiin pilottikäyttöön Helsingin liikuntapalveluissa vuoden 2023 loppupuolella. Tietojärjestelmä mahdollistaa kaikkien hallinnoimiemme liikuntapaikkojen energiankulutuksen, sekä kassa- ja kulunvalvontajärjestelmässä olevien liikuntapaikkojen käyntikertojen seurannan sekä analysoinnin täysin uudella tavalla. Olemme onnistuneet KUB:n avulla tarkastelemaan ja tulkitsemaan liikuntapaikoilta kertyvää dataa ensimmäistä kertaa ilman tuntien Excel-taulukoiden pyörittämistä ja erilaisten graafien piirtämistä! Vaikka järjestelmä on ollut vasta lyhyen aikaa käytössä, on sen arvo tunnistettu.   


Tehokasta, helppoa ja nopeaa analysointia


Järjestelmän käyttäminen ja raporttien analysointi vaatii hieman harjoittelua, mutta se kannattaa. Olemme esimerkiksi tehneet mielenkiintoisia havaintoja eri liikuntapaikkojen kävijäprofiileista ja käyntimääriin vaikuttavista tekijöistä, sekä pystyneet vastaamaan spesifeihin kysymyksiin niin yksittäisten liikuntapaikkojen näkökulmista, kuin laajemminkin muun muassa viestintäkampanjan vaikuttavuuden arvioinnista. Avaankin tässä kirjoituksessa muutamia yksittäisiä esimerkkejä, joihin olemme saaneet vastauksia syventymällä tarkemmin liikuntapaikoilta kertyvään kävijädataan.  
Kun aurinko paistaa ja ilma on lämmin, rientävät helsinkiläiset joukolla Uimastadionille ja Kumpulan maauimalaan. Havaitsimme viime elokuun maauimaloiden käyntimäärissä selvää laskua edelliseen vuoteen nähden (-30%), ja kun lähdimme tarkastelemaan dataa syvemmin, syy löytyi - vähemmän yllättäen - säästä. Vertailimme viime elokuun ja edeltävän elokuun käyntimääriä viikko- ja päivätasolla, ja samanaikaisesti näimme KUB:n järjestelmään sisällytetystä säädatasta vastauksen heikkoon elokuuhun. Erityisesti kaksi elokuun viikkoa oli kävijämäärien näkökulmasta merkittävästi heikompia edellisvuoteen nähden. Nämä viikot olivat kylmiä ja sateisia, kun edellisvuonna lämpötila oli korkeampi ja sadepäivien määrä huomattavasti vähäisempi. 


Loppuvuonna 2023 markkinoimme laajasti Helsingin liikuntapalveluiden kuntosaleja, jotka tarjoavat edullisen mutta laadukkaan mahdollisuuden kuntosaliharjoitteluun matalalla kynnyksellä. Arvioimme markkinointikampanjan onnistumista analysoimalla kuntosaliemme käyntimäärien muutoksia ennen kampanjaa, sen aikana sekä sen jälkeen. Pelkästä kävijädatasta emme kuitenkaan voineet tietää, miten kampanja vaikutti erilaisten sarja- ja kausituotteiden myyntiin. Kun saamme KUB:n järjestelmään myös myyntiraporttimme (muutos, jota parhaillaan työstämme yhdessä), pääsemme tarkemmin kiinni esimerkiksi tämäntyyppisten markkinointi- ja viestintäkampanjoiden vaikuttavuuden arviointiin myös myyntien näkökulmasta. Loppuvuoden kuntosalikampanjan osalta jouduimme siis vielä turvautumaan niiden myyntiexceleiden pyörittämiseen...  


Tietoon pohjautuva aukioloaika


Olemme käyttäneet järjestelmää myös arvioidaksemme liikuntapaikan aukioloaikojen muuttamisen vaikutusta käyntimääriin.
Analysoimme kävijädataa eräästä uimahallistamme, kun halusimme arvioida, miten kesäkuussa hallin aukioloaikojen muuttaminen tiettyinä arkipäivinä vaikuttaisi käyntimääriin. Tarkastelimme tuntitasolla keskimääräisiä käyntimääriä näinä viikonpäivinä edellisen kesäkuun leimauksista. Saimme datasta vastauksia siihen, kuinka paljon aamun ensimmäisinä ja illan viimeisinä tunteina hallissa kävi ihmisiä, ja keitä nämä kävijät olivat – aikuisia, lapsia, eläkeläisiä, kertalipulla sisään tulleita, sarjakorttilaisia, kausikorttilaisia ja niin edelleen. Laskimme, miten aukioloajan muuttaminen todennäköisesti vaikuttaisi tuon yksittäisen kuukauden käyntimäärään, ja millaisiin asiakasryhmiin muutos osuisi. Veimme nämä tiedot eteenpäin palvelun päällikölle, joka pystyi tekemään informoidun päätöksen aukioloajoista tietoon perustuen.  


Muutaman kuukauden käytön jälkeen voin todeta, että KnowUr.Bizin tiedolla johtamisen järjestelmän käyttöönotto voi tuoda organisaatiolle merkittäviä hyötyjä. Se antaa mahdollisuuden tehdä älykkäitä ja tietoon perustuvia päätöksiä esimerkiksi energiatehokkuuden ja asiakaskokemuksen parantamiseksi, viestinnän kohdentamiseksi ja sen vaikuttavuuden arvioimiseksi, tai erilaisten muutosten tueksi. Järjestelmän aktiivinen käyttö ei ainoastaan paranna päivittäistä toimintaa ja resurssien käyttöä, vaan myös edistää organisaation pitkän aikavälin tavoitteita muun muassa kestävyyden ja tehokkuuden näkökulmista. Ja ilman sitä Excel-rumbaa! 

51 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page