top of page

ENNAKOIVA ANALYYSI KIINTEISTÖN HUOLLOSSA – tehokkuutta ja kustannussäästöjä datan avulla

Kiinteistöalalla puhutaan yhä enemmän ennakoivasta analyysistä ja siitä saatavista hyödyistä, eikä ihme. Sen avulla voidaan parantaa mm. kiinteistönhuollon tehokkuutta ja siten myös kustannustehokkuutta. Esittelemme tässä muutamia ennakoivan analysoinnin hyötyjä kiinteistöjen omistajille ja huoltajille.


Ennakointi ja optimointi


Yksi tärkeimmistä eduista on kyky tunnistaa huoltotarpeita etukäteen. Huoltodatan analysoinnilla, esimerkiksi korjausten määrää, vikailmoituksia ja kunnossapitokustannuksia, voidaan havaita trendejä ja ennustaa tulevia huoltotarpeita. Tämä auttaa suunnittelemaan huoltoa tehokkaammin ja vähentämään yllättävien korjausten määrää.

Ennakoivalla analyysilla voidaan myös määrittää optimaaliset huoltovälit eri kiinteistöjen ja laitteiden osalta. Tämä mahdollistaa huoltojen suunnittelun ja toteuttamisen siten, että laitteet ja järjestelmät toimivat tehokkaasti ja kestävät pidempään. Oikeaan aikaan tehdyt huollot vähentävät yllättäviä ongelmia ja niistä aiheutuvia kustannuksia.Ympäristön huomioiminen


Viime vuosina energia ja sen säästäminen ovat olleet yhä suurempia puheenaiheita. Ennakoivalla analysoinnilla voidaan hallita paremmin kiinteistöjen energian kulutusta ja kustannuksia. Energian kulutusdataa analysoimalla ja kulutusta aiheuttavien tekijöiden tunnistamisella voidaan tehdä ennusteita tulevasta energiankulutuksesta sekä toteuttaa energiatehokkuutta lisääviä toimenpiteitä. Kiinteistöjen huolto ja kunnossapito vaikuttavat myös ympäristöön. Ennakoivan analyysin avulla voidaan tunnistaa ympäristövaikutuksia aiheuttavia tekijöitä, esimerkiksi energian- ja vedenkulutusta sekä jätteen määrää, ja toteuttaa toimenpiteitä niiden vähentämiseksi. Tämä parantaa kiinteistöjen ympäristöystävällisyyttä sekä vastuullisuutta.

Kaikki edellä mainitut ennakoivan analyysin hyödyntämiskeinot parantavat kustannustehokkuutta; yllättävien korjausten aiheuttamia kustannuksia voidaan vähentää tunnistamalla huoltotarpeet jo etukäteen, optimoida huoltovälejä ja hallita energiakustannuksia. Näiden lisäksi ennakoivan analyysin avulla voidaan priorisoida huoltotoimenpiteitä siten, että niistä saadaan paras mahdollinen hyöty suhteessa kustannuksiin.Epäsuorat hyödyt


Suorien hyötyjen lisäksi ennakoiva analyysi hyödyttää kiinteistön omistajaa/ylläpitäjää pitämällä kiinteistön siistinä, turvallisena ja hyvässä kunnossa, jolloin se kiinnostaa uusia asiakkaita, pitää nykyiset tyytyväisinä ja nostaa kiinteistön arvoa pitkällä aikavälillä. Teollisissa kiinteistöissä ennakoiva analyysi parantaa mm. työturvallisuutta ja lisää työtyytyväisyyttä. Näiden lisäksi ennakoiva analyysi antaa kiinteistöalan toimijoilla paremmat evään päätöksentekoon. Datan perusteella tehdyt päätökset huoltotoimista, investoinneista ja resurssienhallinnasta ovat tehokkaampia ja tarkoituksenmukaisempia kuin arvaukseen tai mutuun perustuvat päätökset.Mistä aloittaa


KnowUr.Biz on erikoistunut datan yhdistämiseen ja analysointiin. Me voimme auttaa erilaisia kiinteistöjä ennakoivassa analysoinnissa, huoltotoimien tehostamisessa ja tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. Löydät luettavaa näistä täältä: https://www.knowur.biz/fi/functionalities

Jos haluat keskustella aiheesta, ota yhteyttä. https://www.knowur.biz/fi/contactfin

36 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page