top of page

Datan visualisoinnin tärkeys tiedolla johtamisessa

Tiedolla johtaminen perustuu suureen määrään yritykselle merkityksellistä dataa ja sen perusteella tehtyihin havaintoihin ja toimenpiteisiin. Jo muutamasta datalähteestä tulee niin suuret määrät tietoa, että niiden hahmottaminen pelkkinä lukuina ja arvoina on hankalaa. Omaksumisen ja käsittelyn helpottamiseksi data visualisoidaan, eli esitetään graafisesti erilaisina kuvaajina.


Datan visualisointi siis auttaa yrityksiä ymmärtämään kerättyä tietoa paremmin. Graafisesti esitetyt tiedot ovat helpommin luettavissa ja siitä on havaittavissa kehitys ja trendit. Visuaalisesti esitetty data nopeuttaa päätöksentekoa, koska tarkastelu on helppoa ja tehokasta.


Visuaalisesti esitetty data ei ole vain pelkkä kaavio tai kuva. Laadukkaasti toteutettu visualisointi huomioi erilaiset visuaaliset elementit, mm. värit, fontit, muodot ja mittasuhteet. Lisäksi siinä huomioidaan datan tulkitsijat sekä heidän tavoitteensa tiedon tarkastelussa.


Miten yritys voi hyötyä datan visualisoinnista


Tiedon visualisointi on tärkeä osa tiedolla johtamista. Yrityksen, joka haluaa hyödyntää tietojen analysointia ja tehostaa päätöksentekoa, tulisi panostaa datan visualisointiin ja varmistaa, että sitä käytetään tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.


Visuaalisesti esitetty data auttaa tekemään parempia päätöksiä, parantamaan toiminnan tehokkuutta sekä tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Sen avulla voidaan myös tunnistaa trendejä ja havaitsemaan ongelmia, joita on vaikea havainnoida pelkästä numeraalisesta datasta. Lisäksi visuaalinen data on ymmärrettävää koko organisaatiossa.


Miten dataa voi visualisoida


KnowUr.Biz on tiedolla johtamiseen kehitetty alusta, jossa yrityksen toiminnalle tärkeät datavirrat on yhdistetty liiketoimintaa tukevalla tavalla. Tiedot esitetään selkeiden kaavioiden ja kuvioiden avulla erilaissa Dashboar -näkymissä. Näkymistä voi porautua yksityiskohtaisempiin tietoihin.

14 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page