top of page

Blogisarja tiedolla johtamisen maailmasta (2/5); Tiedolla johtaminen päätöksenteon tukena

Tietoa päätösten tueksi


Tiedon voima päätöksenteossa on kiistaton. Nykypäivän nopeatempoisessa maailmassa tiedon merkitys korostuu entisestään. Tiedolla johtaminen ei ole pelkästään tietojen keräämistä; se on niiden analysointia, ymmärtämistä, jalkauttamista ja hyödyntämistä päätöksenteossa. Tässä blogin osassa pureudumme siihen, kuinka tiedolla johtaminen voi tukea päätöksentekoa, erityisesti liikuntapaikkojen ylläpidossa, investoinneissa ja kehittämisessä sekä riskeihin varautumisessa.

 

Datan perusteella tehtävät päätökset


Yksi tärkeimmistä asioista on tietysti, mihin haluamme vastauksia datan avulla? Mikä on dilemma, ongelma tai vaikka tavoite jota lähdemme ratkomaan. Luonnollisesti tässä yksi looginen ketju on strategia – tavoitteet – mittarit.

Liikuntapaikkojen ja kiinteistöjen hallinnassa tiedonkeruun ja -analyysien avulla voit tehdä merkittäviä oivalluksia, jotka ohjaavat tehokkaita päätöksiä, ovat mittareiden ja tavoitteiden suuntaisia eli strategian mukaisia. Esimerkiksi, käyttäjädata voi kertoa, mitkä palvelut tai tilat ovat eniten kysyttyjä, ja auttaa näin priorisoimaan investointeja niiden parannuksiin tai laajentamisiin. Kirsikkana kakussa vielä on, että voit datan avulla näyttää havaintosi, jolloin päätöksenteon tueksi nostetut perusteet ovat erittäin uskottavia ja oman ammattitaitoasi täydentäviä.



 

Toinen konkreettinen esimerkki on liikuntapaikan päättäminen uuden laitteen hankinnasta. Analysoimalla dataa käyttäjien käyttäytymisestä ja palautteesta voidaan tehdä tietoon perustuva päätös, joka tukee asiakkaiden tarpeita ja lisää tyytyväisyyttä. Sen sijaan, että investointipäätös tehtäisiin mutulla, käytetään kerättyä tietoa varmistamaan, että sijoitus palvelee sekä asiakkaita että liiketoiminnan tavoitteita.

 

Riskeihin varautuminen


Tiedon analysointi auttaa myös tunnistamaan potentiaalisia riskejä ja ongelmia ennen kuin ne eskaloituvat. Esimerkiksi energiankulutusdatan seuranta voi paljastaa piileviä ongelmia kiinteistön lämmitys-, viilennys- tai ilmanvaihtojärjestelmissä. Jos tietty alue kiinteistössä tai yksi kiinteistö kiinteistövertailussa kuluttaa huomattavasti enemmän energiaa verrattuna muihin samankokoisiin tiloihin, tämä voi viitata mm. ilmanvaihtojärjestelmän toimimattomuuteen tai eristysongelmiin. Tällaisen tiedon varhainen tunnistaminen ja korjaavien toimenpiteiden selvittäminen/toteuttaminen voi estää energian tuhlaamisen ja vähentää merkittävästi käyttökustannuksia. Parhaimmillaan estetään pitkään pinnan alla muhiva ongelma joka voi johtaa massiivisiin korjaustoimenpiteisiin tai purkutuomioon pitkällä aikavälillä.

 

Erityisen tärkeää on tunnistaa ja hallita riskejä, jotka voivat vaikuttaa organisaation maineeseen. Esimerkiksi, asiakaspalautteen analytiikka voi auttaa tunnistamaan negatiiviset trendit käyttäjäpalautteessa, mahdollistaen nopeat toimenpiteet ongelmien ratkaisemiseksi ennen kuin ne vahingoittavat liiketoimintaa tai liikuntapaikan mainetta.

 

Käsittelin blogissa muutaman yksinkertaisen tavan, jolla valjastat datan osaksi isompaa kuvaa, strategisia tavoitteita myöten. Se mahdollistaa tietoon perustuvat investoinnit, parantaa asiakastyytyväisyyttä ja minimoi riskejä. Tärkeintä on, että organisaatiot investoivat osaamiseen, järjestelmiin ja prosesseihin, jotka mahdollistavat jatkuvan tiedonkeruun ja analysoinnin, varmistaen näin, että päätöksenteko perustuu ajantasaiseen ja relevanttiin tietoon. Näin organisaatiot voivat olla varmoja, että ne tekevät parhaat mahdolliset päätökset niin nykyhetkessä kuin tulevaisuudessakin.




Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page