top of page

Blogisarja huoltokirjan hyödyistä kiinteistömaailmassa 5/10: Laadun varmistaminen ja standardien noudattaminen

Tekninen huoltokirja on keskeinen työkalu laadun varmistamisessa huolto- ja korjaustoiminnassa. Se varmistaa, että kaikki työt tehdään asianmukaisesti ja standardien mukaisesti. Huoltokirja toimii kattavana tietolähteenä huoltohenkilöstölle, auttaa varmistamaan prosessien yhdenmukaisuuden ja täyttämään vaadittavat standardit. Tässä blogisarjan osassa käsitellään teknisen huoltokirjan roolia laadun varmistamisessa, standardien noudattamisessa ja muutoksiin reagoimisessa.

 

Teknisen huoltokirjan rooli laadunvarmistuksessa


Tietojen saatavuus

Tekninen huoltokirja sisältää tarkat tiedot laitteiston asennuksesta, käyttöönotosta, käyttöohjeista ja huolto-ohjelmasta. Nämä tiedot auttavat huoltajia ja teknikkoja ymmärtämään, miten laitteisto toimii ja mitkä toimenpiteet ovat tarpeen sen pitämiseksi toimintakunnossa. Tarvittavat tiedot ja ohjeet ovat huoltomiehen saavutettavissa kohteessa, työnsuorituspaikalla siinä hetkessä kun työ tehdään tai lisätietoa tarvitaan. Ei puheluita ja kyselyitä vaan itsenäiset toimenpiteet alusta loppuun vaikka vähän vieraammankin teknisen laitteen kanssa.

Esimerkki: Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä tarvitsee säännöllistä suodattimien vaihtoa ja kanavien puhdistusta. Huoltokirja sisältää yksityiskohtaiset tiedot siitä, milloin ja miten nämä toimenpiteet on suoritettava, sekä mitkä osat ovat kriittisiä huoltokohteita. Syvempi tieto kuten ilmanvaihtojärjestelmän manuaali on yhden klikkauksen päässä.


Standardien noudattaminen

Monet toimialat vaativat tarkkoja huolto- ja tarkastusohjelmia. Tekninen huoltokirja auttaa varmistamaan, että nämä ohjelmat suoritetaan vaadittujen standardien ja säädösten mukaisesti. Tämä vähentää riskiä virheellisestä huollosta tai laiminlyönneistä, jotka voisivat johtaa turvallisuusongelmiin. Samalla syntyy loki tarvittavista toimenpiteistä ja se voidaan tarvittaessa osoittaa.

Esimerkki: Lääketieteellisten laitteiden huolto edellyttää tiukkojen standardien noudattamista. Tekninen huoltokirja voi sisältää kaikki tarvittavat ohjeet kalibroinnista, testauksesta ja kunnossapidosta, mikä varmistaa, että jokainen toimenpide tehdään tarkasti ja oikea-aikaisesti.


Huoltotoimenpiteiden dokumentointi

Huoltokirjan avulla kaikki suoritetut toimenpiteet voidaan dokumentoida järjestelmällisesti. Tämä tarjoaa selkeän jäljitettävyyden, mikä on tärkeää sekä laadunvarmistuksen että vastuukysymysten kannalta. Asiakirjat toimivat myös hyödyllisinä historiatietoina, kun arvioidaan laitteiston suorituskykyä ja suunnitellaan tulevia huolto-ohjelmia.

Esimerkki: Teollisen tuotantolinjan säännölliset tarkastukset ja kunnossapitotoimenpiteet kirjataan huoltokirjaan. Kun ilmenee ongelmia, tämä dokumentaatio auttaa tunnistamaan mahdolliset toistuvat viat ja suunnittelemaan tehokkaamman huolto-ohjelman. 

Reagointi standardien muutoksiin


Maailma kuitenkin kehittyy ja muuttuu joka päivä. Huoltokirjakaan ei ole staattinen kokonaisuus ja uusia määräyksiä, direktiivejä ja ohjeistuksia tulee aika-ajoin huolehdittavaksi.

Standardien muuttuminen vaikuttaa suoraan huolto- ja korjaustoimintaan. Teknisessä huoltokirjassa tulee varmistaa, että nämä muutokset kirjataan ja otetaan käyttöön asianmukaisesti.

 

Esimerkki: Rakennusalan turvallisuusstandardin päivitys

 

Oletetaan, että rakennusalalla turvallisuusstandardit muuttuvat, mikä vaikuttaa hissien ja muiden nostolaitteiden tarkastuksiin. Uudessa standardissa korostetaan erityistä tarkastusmenettelyä, joka koskee kriittisten osien kulumista ja turvallisuusominaisuuksien testaamista. Tämä vaikuttaa hissien huolto-ohjelmaan siten, että aiempaa laajemmat tarkastukset tulee tehdä tietyin väliajoin.

 

Teknisen huoltokirjan päivitys:

 

Dokumentaation uudelleenjärjestely

Uuden standardin edellyttämät tarkastusmenettelyt lisätään huoltokirjaan. Ohjeistus sisältää yksityiskohtaiset tiedot siitä, mitä komponentteja on tarkastettava ja kuinka usein.


Henkilöstön koulutus

Teknisessä huoltokirjassa tulee olla viitteitä ja linkkejä koulutusmateriaaleihin. Näin varmistetaan, että huoltohenkilöstö ymmärtää uuden standardin vaatimukset ja osaa noudattaa päivitettyjä käytäntöjä.


Huolto-ohjelman päivittäminen

Huoltokirjaan lisätään päivitykset säännöllisten tarkastusten aikatauluihin ja menetelmiin. Esimerkiksi, jos kriittiset osat vaativat nyt useammin tehtäviä tarkastuksia tai testaamista, tämä aikataulu tulee selkeästi merkitä.


Näin muutamilla muutoksilla huoltokirjan ajantasaisuus ylläpidetään ja standardien muutokset on viety käytänteisiin. Ilman hallittua ja koordinoitua tapaa ei voida varmistua, että kyseiset huollot suorittava taho toimii haluttujen ohjeiden, standardien ja kiinteistön vaatimusten mukaisesti.


Tekninen huoltokirja on välttämätön työkalu, joka edistää standardien noudattamista ja laadun varmistamista. Sen avulla huolto- ja korjaustyöt voidaan toteuttaa turvallisesti, tehokkaasti ja johdonmukaisesti. Laadukkaasti ylläpidetty huoltokirja auttaa organisaatiota säilyttämään laitteistonsa optimaalisessa kunnossa ja varmistaa, että standardien mukainen toiminta on jokapäiväinen käytäntö.
Comments


bottom of page