top of page

Blogisarja huoltokirjan hyödyistä kiinteistömaailmassa 4/10: Riskienhallinta ja vahinkojen ennaltaehkäisy

Rakennusten, kiinteistöjen ja laitteistojen ylläpito vaatii jatkuvaa huolellisuutta ja ennakointia. Oikein hallinnoitu huoltokirja on tässä prosessissa keskeinen työkalu, jonka arvoa ei pidä aliarvioida eikä unohtaa. Se tarjoaa kattavan dokumentin, jossa seurataan järjestelmällisesti kaikki huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet. Tämän seurannan avulla voidaan saavuttaa merkittäviä etuja, erityisesti riskienhallinnan ja vahinkojen ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Tässä blogisarjan osiossa tarkastellaan muutamia tapoja, joilla huoltokirja auttaa tunnistamaan mahdolliset riskit ja puutteet ennen kuin niistä kehittyy kalliita ongelmia.


 

Ennakoivat huoltotoimenpiteetHuoltokirja auttaa suunnittelemaan kiinteistöjen ennakoivat huoltotoimenpiteet, jotka estävät laitteiden ja järjestelmien ennenaikaisen hajoamisen ja varmistavat turvallisuuden. Esimerkiksi ilmastointijärjestelmän suodattimien säännöllinen vaihto parantaa ilmanlaatua ja estää laitteiden tukkeutumisen, mikä vähentää vikaantumisen riskiä ja säästää korjauskustannuksissa, unohtamatta mahdollisesti seuraavia olosuhdeongelmia.

Toisena esimerkkinä voidaan mainita katon tarkastukset. Säännölliset tarkastukset ja puhdistukset auttavat estämään kattotiilien sammaloitumista, joka johtaa niiden rikkoutumiseen eli katteen vaurioitumiseen. Näin vältetään laajamittaiset veden aiheuttamat vahingot kattotiilille ja vesikatolle, jotka voisivat vaatia kalliita korjauksia koko rakennuksen sisätiloihin.

 

Kulumisen merkkien havaitseminen

 

Kulumisen merkkien varhainen havaitseminen auttaa ennaltaehkäisemään suurempia vahinkoja. Esimerkiksi hissien tarkastukset ja huollot voivat paljastaa kuluneet jarrut tai ohjaimet, ja osien vaihtaminen estää hissien pysähtymisen. Näin varmistetaan järjestelmän käyttökelpoisuus ja turvallisuus.

Toisaalta rakennuksen ulkopuolisissa tarkastuksissa voidaan tehdä halkeamien ja rappauksen irtoamisesta kirjaus huoltokirjaan ja näin mahdollistaa korjaustoimenpiteiden suunnittelun ajoissa ennen kuin ne johtavat kosteuden tunkeutumiseen tai laajempiin rakenteellisiin ongelmiin.

 

Virheellisen käytön seurantaHuoltokirjan avulla voidaan myös seurata kiinteistön laitteiden ja järjestelmien virheellistä käyttöä. Esimerkiksi lämmitysjärjestelmän toistuvat ylilämmöt voivat viitata siihen, että termostaatteja käytetään väärin tai säätöohjeita ei ole ymmärretty kunnolla. Tämä tieto auttaa kohdentamaan koulutusta käyttäjille, mikä vähentää järjestelmän ylikuormituksen riskiä ja parantaa energiatehokkuutta.


Eräässäkin tapauksessa toistuvat merkittävät virtapiikit kertoivat siitä, että sähköverkkoa kuormitetaan liikaa tai siihen on liitetty viallisia laitteita. Näiden vikojen dokumentointi auttoi tunnistamaan ongelmakohtia ja kohdentamaan huolto- sekä säätötoimenpiteitä tarkemmin ja lopulta kun paljon sähköä käyttävien koneiden aikaohjelmia rukattiin, saatiin ongelma ratkaistua.

 

Vakuutus-, takuu- ja korvausprosessien yksinkertaistaminen

 

Huoltokirja on arvokas dokumentti myös vakuutuskorvausprosessien kannalta. Jos vesivuoto aiheuttaa vahinkoa rakennuksessa, huoltokirjan merkinnät säännöllisistä tarkastuksista ja ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä osoittavat, että rakennuksen omistaja on tehnyt kaikkensa riskien minimoimiseksi. Tämä helpottaa vakuutuskorvausten hakemista ja nopeuttaa käsittelyä.


Huoltokirja on keskeinen työkalu myös takuuajan aikaisten ongelmien ja rikkoutumisten käsittelyssä. On tärkeää, että kaikki laitteiden ja rakennusosien huoltotoimenpiteet on dokumentoitu, kun arvioidaan takuuehtojen täyttymistä. Jos takuunalaisen laitteen hajoamiseen johtaneet olosuhteet kyseenalaistetaan, huoltokirja tarjoaa todisteet asianmukaisesta ylläpidosta. Tämä voi olla ratkaiseva tekijä takuukorvausten saamisessa ja voi estää mahdollisia erimielisyyksiä laitteiden toimittajien tai valmistajien kanssa, ajansäästöstä puhumattakaan.

 

Voidaan siis todeta, että huoltokirjan merkitys korostuu, kun ymmärretään sen rooli riskienhallinnassa ja vahinkojen ennaltaehkäisyssä. Järjestelmällinen seuranta ja huoltokirjan hyödyntäminen auttaa tunnistamaan laitteiden ja rakennuksen riskit ja puutteet ajoissa. Se tarjoaa myös työkalut varmistaa turvallisuus, pidentää laitteiden elinkaarta ja yksinkertaistaa huollon prosesseja.
4 katselukertaa

Comments


bottom of page